Glaszekeringen online kopen

Glaszekeringen beveiligen elektronische apparaten tegen overbelasting en interne storingen. Treedt er een overbelasting op, dan smelt eerst het draadje in de glaszekering waardoor het volledige stroomcircuit verbroken worden. Op deze manier beschermt de goedkope glaszekering de kostbare elektronica tegen interne fouten en verkeerd aansluiten. Een glaszekering is altijd voor eenmalig gebruik. Is het draadje in de glaszekering gesmolten, dan moet je hem vervangen door een nieuw exemplaar. Gelukkig zijn glaszekeringen voordelig en eenvoudig te vervangen. Wij leveren ze in een standaard verpakking van tien stuks, zodat je altijd reserve zekeringen in voorraad hebt.

Prijs Meest verkocht   Filteren

Waarvoor gebruik je een glaszekering?

Een glaszekering bestaat uit een glazen buisje met daarin het smeltdraadje. Dit draadje is aangesloten op de twee metalen kapjes die het glazen buisje aan beide kanten afsluit. De twee metalen kapjes zijn de aansluitpunten van de glaszekering. Deze kapjes zorgen er ook voor dat er geen stof of vuil in het glazen buisje kan komen, zodat de werking van het smeltdraadje niet kan worden verstoord. Een glaszekering wordt in een apparaat in een speciale houder geplaatst, zodat de zekering eenvoudig is te vervangen door een nieuw exemplaar. Glaszekeringen worden veel toegepast in elektronica. Ze zijn met name populair voor het beveiligen van voedingscircuits en uitgangstrappen van apparatuur. Het grote voordeel van een glaszekering is dat deze na een overbelasting onmiddellijk het stroomcircuit verbreekt. Hierdoor ontstaat een veilige situatie. De zekering moet eerst vervangen worden voordat het apparaat weer zal werken. De gesmolten zekering vergt altijd menselijke aandacht, hetgeen de veiligheid vergroot. Smelt de vervangende zekering meteen weer dan is dit een indicatie dat er iets met apparaat aan de hand is en dat nadere inspectie noodzakelijk is. Glaszekeringen zijn dus een prima keus om apparaten te beveiligen.

Functie van smeltdraadje in de zekering

Het hart van een glaszekering is het smeltdraadje. Dit draadje is tussen de twee metalen kapjes op het glazenbuisje opgenomen. De stroom in het circuit waar de glaszekering in is opgenomen, loopt dus door het smeltdraadje. Het draadje heeft een kleine weerstand, waardoor de stroom die door het draadje loopt het draadje zal opwarmen. Het draadje is nauwkeurig gefabriceerd, zodat het niet smelt als de nominale stroom waar de zekering voor gemaakt is door het draadje loopt. Wordt de nominale stroom overschreden dan warmt het smeltdraadje op tot boven de smelttemperatuur van het metaal waar het draadje van gemaakt is. Het zal dan na een gegeven tijd smelten, waardoor het stroomcircuit waar de zekering in is opgenomen verbroken wordt. Hoe hoger de stroom boven de nominale stroom van de zekering ligt, hoe sneller het draadje zal doorsmelten en het stroomcircuit zal verbreken.

Afmetingen en maximum werkspanning

Glaszekeringen worden in een aantal standaard afmetingen geleverd. Bij het vervangen van een glaszekering is het dus belangrijk om op de maat te letten, zodat je het goede type bestelt. De meest gebruikte maat is 5 x 20 mm. Deze maat staat ook bekend als standaard glaszekering. Er zijn twee maten die groter zijn dan de standaard maat. Het 6,3 x 32 mm type staat bekend als de grote glaszekering en werd in het verleden nog wel eens in auto’s toegepast. Er is nog een maat in omloop die nog groter is,10 x 38 mm. Deze maat wordt alleen gebruikt bij hoge stromen. Naast de grote maten is er ook nog een mini glaszekering met de maat 5 x 15 mm. Deze wordt gebruikt in apparaten waar op ruimte bespaard moet worden. Verder moet je letten op de maximum werkspanning. Dit is de maximum spanning die na het verbreken van de stroom over de polen van de zekering mag staan. De maximum spanning geeft de spanning aan waarbij de glaszekering veilig gebruikt kan worden. Let op bij het gebruik van apparaten die op netspanning werken. Als de zekering in het netspanning circuit is opgenomen, gebruik dan een type met maximum spanning aanduiding van 230 Volt of hoger.

Normale glaszekeringen (M, medium)

Glaszekeringen worden in verschillenden afmetingen, nominale afschakelstromen en afschakelsnelheden geleverd. Glaszekeringen worden geleverd in verschillende afschakelsnelheden: normaal, snel en traag. Ze hebben verschillende toepassingen, die we hieronder toelichten. De normale zekeringen worden gebruikt in elektronische apparaten die redelijk robuust zijn. Bij een stroom die twee keer zo groot is als de nominale stroom, smelt het draadje in ongeveer 1 seconde. Bij een stroompiek van 10 maal de nominale stroom, smelt deze binnen minimaal 5 milliseconde (ms) en maximaal 90 ms. Dit is voldoende om normale elektronische schakelingen te beschermen tegen defecten, verkeerd aansluiten en overbelasting. De normale zekering is de meest toegepaste zekering. Ze wordt gebruikt in alle omstandigheden waar een hele snelle of vertraagde onderbreking niet noodzakelijk is. De aanduiding van deze glaszekering is “M” van het Engelse “Medium”. Vaak ontbreekt een aanduiding. In dit geval heb je met een normale snelheid zekering te maken.

Snelle glaszekeringen (F, fast)

Snelle glaszekeringen worden in gevoelige elektronische apparaten gebruikt om deze tegen stroompieken te beschermen. Bij een stroom die twee keer zo groot is als de nominale waarde smelt het draadje in ongeveer 0,1 seconde. Bij een stroom piek van 10 maal de nominale stroom smelten ze binnen 20 milliseconde (ms) en verbreken daardoor supersnel de stroomtoevoer. Dit is in vrijwel elk geval voldoende om gevoelige en daardoor vaak kostbare elektronische schakelingen te beschermen, zodat de componenten zelf niet defect raken. Deze zekeringen dragen op een van de kapjes de letter “F” van het Engelse “fast”. De “F” staat vaak in een cirkeltje waardoor deze makkelijk te herkennen is. Transparante snelle glaszekeringen zijn soms te herkennen aan kerfjes in het smeltdraadje of een speciale zig zag vorm van het smeltdraadje.

Trage glaszekeringen (T, timed)

De trage glaszekering wordt toegepast in apparaten die tegen een stroompiek kunnen. Je vind ze vaak terug in voedingscircuits die gebruikmaken van een trafo en een afvlak condensator. De trage zekering wordt aan de primaire kant van de transformator in het stroomcircuit opgenomen, zodat deze ook de transformator beschermt tegen overbelasting. De glaszekering kan de inschakelpiek van trafo en het opladen van de afvlak elco goed hebben, maar zal smelten bij een voortdurende overbelasting van het voedingscircuit. Bij een stroom die twee keer zo groot is als de nominale stroom smelt het draadje in ongeveer 10 seconden. Bij een stroompiek van 10 maal de nominale stroom smelt de trage glaszekering binnen minimaal 10 milliseconde (ms) en maximaal 300 ms. De aanduiding op een van de kapjes voor deze zekering is een “T” afkorting voor het Engelse “timed” De “T” staat vaak in een cirkel waardoor ze goed te herkennen is. Transparante trage glaszekeringen zijn vaak goed te herkennen aan een bolletje metaal op het draadje. Dit bolletje heeft genoeg warmtecapaciteit om de warmte-ontwikkeling van een stroompiek te absorberen zonder dat het smeltdraadje te heet wordt en daardoor niet meteen smelt.

Het vervangen van een gesmolten glaszekering

Waar let je op bij het vervangen van een gesmolten glaszekering? Allereerst is het natuurlijk belangrijk dat je veilig werkt. Schakel voordat je een zekering vervangt de netspanning van het apparaat uit door de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Werkt het apparaat op een verwisselbare accu of batterij, verwijder deze dan voordat je aan de slag gaat. Zekeringen met een hoge nominale stroom zijn eenvoudig visueel te controleren. Je kunt eenvoudig zien of het draadje gesmolten is. Bij kleine waardes is het dunne draadje vaak lastig te zien. Om deze zekeringen te controleren heb je een multimeter nodig. Zet de multimeter op het laagste weerstandsbereik of op diodemeting. Leg de zekering op tafel en houdt de meetpennen tegen de metalen kapjes van de zekering. Een defecte zekering zal niet geleiden en de meter zal het oneindig teken geven of, als je een analoge meter gebruikt, zal de naald niet uitslaan. Is de zekering oké, dan zal de meter ongeveer nul ohm of in de diodestand ongeveer nul volt aangeven. Bij gebruik van een analoge meter zal de naald naar ongeveer nul ohm gaan. Gebruik verder altijd een glaszekering van de juiste afmetingen. Je kunt met een liniaal of een schuifmaat eenvoudig de lengte en diameter van de zekering die je wilt vervangen opmeten. Lees daarna de waardes af die op de kapjes van de zekering staan.

Nominale stroom

Behalve op afmetingen moet je ook op een aantal waardes letten. De eerste waarde waar je op moet letten, is de nominale stroom in Ampère (A) of in milli-Ampère. 1000 mA is gelijk aan 1 Ampère. 315 mA is dus gelijk aan 0,315 A. Bestel altijd glaszekeringen van dezelfde nominale stroom. De tweede belangrijke waarde is de maximum werkspanning. In veel gevallen zal dit 230 Volt zijn. Je mag een zekering vervangen door een exemplaar met dezelfde of met een hogere werkspanning. Vervang een zekering nooit door een exemplaar met een lagere maximum werkspanning, dit kan tot onveilige situaties leiden.

Afschakelsnelheid

Zie je de letter “F” van het Engelse “fast”, dan heb je te maken met een snelle zekering. Zie je de letter “T” van het Engelse “timed”, dan heb je te maken met een trage zekering. Zie je de letter “M” of staat er verder geen letteraanduiding op de zekering, dan heb je te maken met een normale zekering. Zorg ervoor dat je de zekering altijd vervangt door een van hetzelfde type. Neem nooit een ander type. Vervang je een snel type door een ander, dan kan de elektronica in het apparaat defect raken. Dit geldt ook als je een normale zekering door een traag type vervangt. Vervang je een traag type door een ander type dan kan de zekering bij een of meer keren inschakelen al defect raken zonder dat er iets met het apparaat mis is.

Glaszekering assortiment dozen en keramische zekeringen

Behalve de keuze voor een van de 3 standaard zekeringen M, F en T heb je ook nog andere keuzemogelijkheden. Wij verkopen bijvoorbeeld voordelige assortiment dozen waarbij je diverse soorten glaszekeringen gesorteerd terugvindt. Met een assortiment doos heb je kortom altijd de juiste zekering in huis. Daarnaast kun je je collectie zekeringen eenvoudig netjes opbergen in dit soort dozen, waardoor elk type zekeringen snel vindbaar is en minder snel zoek raakt. Naast glaszekeringen leveren we ook keramische zekeringen. Dit type zekering heeft een hoger vlamboog blussend vermogen dan een glaszekering. Dit is een belangrijke eigenschap met name in omgevingen waar vonken een gevaar kunnen opleveren.

Zekeringhouders en Engelse stekkers

Voor typische projecten zoals eigenbouw elektronica of voor reparaties verkopen wij ook zekeringhouders. Wij hebben diverse modellen in voorraad. Modellen voor printplaat montage, modellen voor chassis montage en inline modellen die zwevend in een bedrading kunnen worden opgenomen. Let bij het bestellen op het juiste type zekering, op de juiste maat en ook op de maximale stroom van de zekeringhouder. Dit heeft alle te maken met de eigen veiligheid. Wist je dat in Engeland daarom alle stekkers standaard uitgerust zijn met een glaszekering? Deze bevindt zich aan de stopcontactkant onder het een klepje wat meestal rood van kleur is. Als je dus een apparaat hebt met een Engelse stekker dat niet functioneert, controleer dan eerst of de zekering in de stekker vervangen dient te worden.

Vragen en advies

In professionele omgevingen is het belangrijk om aan de geldende eisen en goedkeuringen te voldoen. Als je in een professionele omgeving werkt, zoek dan goed uit aan welke goedkeuringen glaszekeringen moeten voldoen. Je kunt via de filter categorie “Goedkeuring” in de linker navigatie balk de gewenste goedkeuring selecteren om onze voorraad zekeringen met de gewenst goedkeuring te bekijken. Heb je verder vragen over een glaszekering, heb je vragen over welke van onze assortimentsdozen te kiezen of wens je een meer technische vraag over het gebruik van een glaszekering te stellen? Bel ons dan op 043-7820543 of neem contact op met onze klantenservice via het contact formulier.


  Op de hoogte blijven van alle aanbiedingen?
Overige links